Tin Tức Mới

Thông báo ghi danh 2017

Thông báo ghi danh các lớp cho năm học 2017 tại các Chi Nhánh Pooraka, Salisbury và Woodville...
 

home01.jpg home02.jpg home03.jpg home04.jpg home05.jpg home06.jpg home07.jpg home08.jpg home09.jpg home10.jpg

Chi Nhánh Pooraka

chi_nhánh_pooraka.jpg

Pooraka Primary School
11 South Terrace
Pooraka SA 5095
Mobile: 0416 352 916

Chi Nhánh Salisbury

chi_nhánh_salisbury.jpg

Thomas More College
23 Amsterdam Cres
Salisbury SA 5108
Mobile: 0403 970 912

Chi Nhánh Woodville

chi_nhánh_woodville.jpg

Woodville High School
11 Actil Road
Woodville SA 5011
Mobile: 0418841 971